Christine Sig Hinke

Autoriseret psykolog i Horsens

Medlem af Dansk Psykologforening

Praktisk

KontaktChristine Sig Hinke


Telefon

9397 2600


Mail

psykologhinke@protonmail.com

Kontakt

Læg en besked på min telefon 9397 2600 med navn og telefonnummer, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Jeg kan også kontaktes på psykologhinke@protonmail.com. Min mail er sikker, når vi bruger en aftalt kode. Send derfor ikke personlige oplysninger i den første mail, men bed mig kontakte dig. 


Lokale

Min praksis ligger centralt og let tilgængeligt på Rådhustorvet 21, Stuen i Horsens.


Onlinekonsultation

Jeg har et sikkert og enkelt program til onlinesamtaler, så evt. smitterisiko og afstand ikke behøver at være en forhindring.


Pris

900 kr pr. samtale (55 min).


Afbud og ændringer

Meldes hurtigst muligt, senest kl. 16 dagen før. Der kan gives besked på telefon eller mail. Ved senere aflysning betales fuld pris for den aftalte tid.


Tilskud

Er du medlem af Sygeforsikring danmark giver de ofte tilskud til psykologbehandling. 

Jeg har ikke ydernummer, dvs en henvisning fra egen læge kan ikke bruges hos mig.


Privatlivspolitik:


Behandling af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., evt. personnummer.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Journalnotater .

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Min behandling af dig
  • Evt. Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Evt. Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
  • Afregningsformål
  • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
Dine personoplysninger videregives kun efter aftale med dig.
Du har som klient ret til at få adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig:
Psykolog Christine Sig Hinke
Rådhustorvet 21, Stuen
8700 Horsens


Psykolog Christine Sig Hinke ∙  Rådhustorvet 21, St. ∙ 8700 Horsens ∙ Tlf. 9397 2600 ∙ psykologhinke@protonmail.com